Styrelse

Styrelse och revisorer för år 2022

Ordförande: Örjan Arwidsson
Telefon: 070-595 82 90
E-post: orjan.arwidsson@gmail.com

Vice ordförande:

Ledamot: Kim E Lindberg
Telefon: 0768-751 393
E-post: kimlindberg.arbetsledare@outlook.com

Ledamot: Sune Boss
Telefon: 054-53 10 70
E-post: sune_boss@hotmail.com

Ledamot: Anders Halvarsson
Telefon: 070-556 86 65
E-post:

Adjungerad: Ann Levin
Telefon:  073 – 070 80 97
E-post: ann64levin@gmail.com

Ledamot: Anita Björcke
Telefon: 070-335 22 08
E-post: anita.bjorcke@telia.com

Ledamot: Gunilla Johansson
Telefon: 070-364 16 05
E-post: nillan_johansson@hotmail.com

Ersättare: Helena Setterberg

Ersättare: Louise Söderlind
Telefon: 070-231 75 42
E-post: louisesoderlind00@gmail.com

Ersättare: Barbro Hansson
Telefon: 054-83 04 71, 070-398 95 04
E-post: barbro.hansson@yahoo.se

Revisor: Willy Wahl
Telefon: 054-83 36 37, 070-252 28 00
E-post: willy.wahl@telia.com

Revisor: Christer Olsson
Telefon: 070-779 52 92
E-post: bomstad355@gmail.com