Medlemsföreningar

Handikappförbundens samarbetsorgan är handikapprörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Det övergripande målet är ett samhälle som är öppet för alla, där alla har lika möjlighet att vara delaktiga. Grundinställningen är att handikappfrågor både ska betraktas som välfärdspolitiska och som frågor om mänskliga rättigheter samt att de flesta samhällsområden har en handikappaspekt. Det handikappolitiska arbetet baseras till stor del på ”FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet”.

I Karlstad är vi idag 20 medlemsföreningar som samverkar i handikappolitiska frågor. Handikappföreningarna Karlstad står också som värd för flera av sina medlemsorganisationer i den fastighet man har verksamhet på Norra Kyrkogatan 4 i Karlstad.

De organisationer som ingår i föreningen finner du här nedan.

Afasiföreningen i Karlstad
054-21 90 01

Astma-Allergiföreningen i Karlstad
070-264 51 97

Attention Karlstad Värmland
kontakt@attentionvarmland.se

Autism Värmland
varmland@autism.se

Demensföreningen Karlstad
lars.m.jansson@telia.com

Diabetesföreningen i Karlstad
070-595 82 90

FPS Karlstad
054-18 86 95

Fub Karlstad med omnejd
054-15 26 51, info@fubkarlstad.se

FSDB Örebro-Värmland
marita.r.peterson@telia.com

Föreningen JAG
rebecca.lindmandahl@jag.se
haidie_peter@telia.com, assistenternasid@hotmail.com

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Karlstad
054-18 41 85

HRF Karlstad, Hörselskadades förening
054-10 19 58

IK Carlstad,
c/o Alexandersson, Ringgatan 64, 653 49 Karlstad
ikcarlstad@hotmail.com

Karlstads Dövas Förening
varmlands.dovas.lansforening@gmail.com

Neuroförbundet Karlstad med omnejd
054-18 92 54

Personskadeförbundet RTP Karlstads lokalförening
070-675 30 17

RBU Värmland
jessica.rammin@icloud.com

Reumatikerföreningen Karlstad
054-21 74 74

RSMH Kalstasola
070-631 77 88

Synskadades förening i Karlstad med omnejd
karlstad@srf.nu

Skip to content