Aktuellt

Har ni synpunkter på parkeringsnormerna
och parkeringstillgängligheten?

Kontakta oss med era synpunkter och erfarenheter!
Maila eller ring tillgänglighetsgruppens samordnare Anita Björcke;
anita.bjorcke@telia.com
070-335 22 08

 Vissa dagar kommer kansliet att arbeta hemifrån, t.ex. vid lättare
sjukdomssymptom för att hindra ev. smittspridning.

Överenskom alltid om tid för ärende på kansliet.
Ni är alltid välkommen att ringa på kontorstid 054 – 18 66 00
för kontakt med kansliet.
Vi ber om förståelse.


Vid behov av kontakt ring ordföranden Örjan Arwidsson 070-595 82 90
eller maila honom orjan.arwidsson@gmail.com

Om inte annat anges sker alla uppräknade möten
på Norra Kyrkogatan 4, Karlstad

Hemsidan på plats 2017-02-01

Skip to content