Startsida

Välkommen till Funktionsrätt Karlstads hemsida.

Funktionsrätt Karlstad är ett samverkansorgan för funktionsrättsföreningarna i Karlstad.  Idag är vi 18 medlemsföreningar som samverkar i funktionsrättspolitiska frågor.

Genom vårt gemensamma arbete i ”Rådet för personer med funktionsnedsättningar”,  i dess referensgrupp och i kommunens tillgänglighetsgrupp, arbetar vi aktivt direkt mot kommunens politiker och tjänstemän.

Vårt övergripande mål är ett samhälle som är öppet för alla, där alla har lika möjlighet att vara delaktiga.  Vår grundinställning är att funktionsrättsfrågor både ska betraktas som välfärdspolitiska och som frågor om mänskliga rättigheter samt att alla samhällsområden har en funktionsrättsaspekt.

Här på vår webbplats kan du finna aktuell information rörande föreningens verksamhet, kontaktuppgifter till medlemsföreningarna och vad som händer på det funktionsrättspolitiska området i Karlstad.

Vi följer GPDR
Läs mer http://www.handikappforeningarnakarlstad.se/gdpr/

Skip to content