Startsida

Välkommen till HSO Karlstads hemsida.

HSO Karlstad är ett samverkansorgan för handikappföreningarna i Karlstad.  Idag är vi 20 medlemsföreningar som samverkar i handikappolitiska frågor.

Genom vårt gemensamma arbete i ”Rådet för personer med funktionsnedsättningar”,  i dess referensgrupp och i kommunens tillgänglighetsgrupp, arbetar vi aktivt direkt mot kommunens politiker och tjänstemän.

Vårt övergripande mål är ett samhälle som är öppet för alla, där alla har lika möjlighet att vara delaktiga.  Vår grundinställning är att handikappfrågor både ska betraktas som välfärdspolitiska och som frågor om mänskliga rättigheter samt att alla samhällsområden har en handikappaspekt.

Här på vår webbplats kan du finna aktuell information rörande föreningens verksamhet, kontaktuppgifter till medlemsföreningarna och vad som händer på det handikappolitiska området i Karlstad.

Vi följer GPDR
Läs mer http://www.handikappforeningarnakarlstad.se/gdpr/

Skip to content