Medlemsföreningar

Funktionsrätt Karlstads samarbetsorgan är funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Det övergripande målet är ett samhälle som är öppet för alla, där alla har lika möjlighet att vara delaktiga. Grundinställningen är att funktionsrättsfrågor både ska betraktas som välfärdspolitiska och som frågor om mänskliga rättigheter samt att de flesta samhällsområden har en funktionrättsaspekt. Det funktionsrättspolitiska arbetet baseras till stor del på ”FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet”.

I Karlstad är vi idag 18 medlemsföreningar som samverkar i funktionsrättspolitiska frågor. Funktionsrättsföreningarna Karlstad står också som värd för flera av sina medlemsorganisationer i den fastighet man har verksamhet på Norra Kyrkogatan 4 i Karlstad.

De organisationer som ingår i föreningen finner du här nedan.

Afasiföreningen i Karlstad
054-21 90 01

Astma-Allergiföreningen i Karlstad
070-264 51 97

Attention Karlstad Värmland
kontakt@attentionvarmland.se

Autism Värmland
varmland@autism.se

Demensföreningen Karlstad
lars.m.jansson@telia.com

Diabetesföreningen i Karlstad
070-595 82 90

DHR
Nygatan 10, Karlstad
karlstad-kristinehamn@dhr.se

FPS Karlstad
054-18 86 95

Fub Karlstad med omnejd
054-15 26 51, info@fubkarlstad.se

FSDB Örebro-Värmland
marita.r.peterson@telia.com

HRF Karlstad, Hörselskadades förening
054-10 19 58

IK Carlstad,
c/o Alexandersson, Ringgatan 64, 653 49 Karlstad
ikcarlstad@hotmail.com

Karlstads Dövas Förening
varmlands.dovas.lansforening@gmail.com

Neuroförbundet Karlstad med omnejd
054-18 92 54

Personskadeförbundet RTP Karlstads lokalförening
070-675 30 17

Karlstads Reumatikerförening
Norra Kyrkogatan 4, 652 24 Karlstad
E-post: karlstad@reumatiker.se
054-21 74 74

RSMH Kalstasola
070-631 77 88

Synskadades förening i Karlstad med omnejd
karlstad@srf.nu

Skip to content