Aktuellt

Har ni synpunkter på parkeringsnormerna
och parkeringstillgängligheten?

Kontakta oss med era synpunkter och erfarenheter!
Maila eller ring tillgänglighetsgruppens samordnare Anita Björcke;
anita.bjorcke@telia.com
070-335 22 08


För att om möjligt minska smittoriskerna med anledning av Covid 19 kommer kansliet
vissa dagar att arbeta hemifrån. Se nedan…

Överenskom därför om tid för ärende på kansliet.
Ni är alltid välkommen att ringa på kontorstid 054 – 18 66 00
för kontakt med kansliet.
Vi ber om förståelse.

Kansliet stängt för semester 4 juli – 31 juli

22 augusti, politisk paneldebatt/utfrågning om tillgänglighet och
                        funktionsnedsättningar, Sessionssalen, Bibliotekshuset, kl. 17.30

30 augusti, arbetsutskottet sammanträder kl. 16.30

13 september  Styrelsemöte kl. 17.30.

Om inte annat anges sker alla uppräknade möten
på Norra Kyrkogatan 4, Karlstad

 

 

 

 

 

 

Hemsidan på plats 2017-02-01